Bỏ qua Lệnh Ruy-băng Bỏ qua nội dung chính
Hình ảnh liên kết
Liên kết website trong tỉnh
Liên kết website các tỉnh
Lượt truy cập

 

 Hội thảo khoa học

 
 
Vai trò công nghệ hạt nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ngày... (28/08/2017)

Trong xu thế phát triển ngày nay của KH&CN trên thế giới, công nghệ hạt nhân đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực: y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, an toàn bức xạ, tạo giống cây trồng năng suất cao… Tại Hội thảo KH&...

Xem tiếp
Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (28/08/2017)

Cuộc các mạng công nghiệp lần thứ 4 đang tạo ra sự thay đổi rất lớn, trên phạm vi rộng và có tính chất đa dạng đến cách thức sinh sống, làm việc, và các mối quan hệ tương tác giữa con người (Klaus Schwab, 2017). Việc thấu hiểu chúng mộ...

Xem tiếp
Hiệu quả, tác động của các phong trào, hội thi sáng tạo kỹ thuật đến sự phá... (28/08/2017)

Trong những năm qua, trường đại học Lạc Hồng là một trong những đơn vị có số lượng giải pháp tham gia và đạt giải cao tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Nai. Tại Hội thảo KH&CN Đồng Nai: Thành tựu - Tầm nhìn, TS.Nguyễn Vũ Quỳnh, T...

Xem tiếp
Đào tạo nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao phục vụ các mục ti... (28/08/2017)

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng là: “Thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”. Vấn đề đặt ra là cần đánh giá thự...

Xem tiếp
Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ đế nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp (28/08/2017)

Bài phát biểu của ông Trần Giang Khuê, Phó Trưởng Phụ trách VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. HCM về vấn đề: "Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ đế nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp"

Xem tiếp
Dự thảo Chủ đề Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngành KH&CN Đồng Nai - Thàn... (21/08/2017)

Dự thảo Chủ đề Hội thảo nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngành KH&CN Đồng Nai - Thành tựu và Tầm nhìn

Xem tiếp
Kế hoạch tổ chức Hội thảo chủ đề "Khoa học và công nghệ Đồng Nai - Thành tự... (21/08/2017)

Kế hoạch tổ chức Hội thảo chủ đề "Khoa học và công nghệ Đồng Nai - Thành tựu và Tầm nhìn và các sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Xem tiếp
1
Các tin đã đăng ngày
Chọn một ngày từ lịch.